Įgyvendinti projektai

UAB Biržų šeimos gydytojų centras (toliau – Centras), siekdamas pagerinti teikiamų pirminės asmens sveikatos  priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę tikslinės teritorijos gyventojams, 2019 m.  įgyvendino  projektą „Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas UAB Biržų šeimos gydytojų centre“ (projekto kodas 08.1.3-CPVA-R-609-51-0010), skirtą priemonės Nr.08.1.3-CPVA-V-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 12.1 p. numatytai remiamai veiklai įgyvendinti. Projektas įgyvendintas Europos regioninės plėtros fondo, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Centro lėšomis. Projektas skirtas problemoms, susijusioms su kraujotakos ligomis Biržų rajono savivaldybėje spręsti, taip pat kitoms pirminėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gerinti. Projekto įgyvendinimo metu atnaujinta įstaigos infrastruktūra: įsigyta moderni medicininė, odontologinė, kompiuterinė ir programinė įranga, šeimos gydytojo kabinetų baldai bei tikslinė transporto priemonė. Įranga bus naudojama kokybiškų ir savalaikių pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui. Tikimasi, kad Projekto naudą pajus rajono gyventojai, prisirašę prie mūsų įstaigos.