PSDF lėšomis apmokamos paslaugos

VALSTYBĖS LAIDUOJAMŲ (NEMOKAMŲ) ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ, TEIKIAMŲ PAGAL SUTARTĮ SU PANEVĖŽIO TLK,

SĄRAŠAS

Eil. Nr.

PSDF biudžeto

išlaidų straipsnio

kodas pagal išlaidų

klasifikaciją

Paslaugų grupė

1. 01 01 PIRMINĖS AMBULATORINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS (PAASP) PASLAUGOS
2. 01 01 01 Pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą vykdančių gydytojų, slaugytojų paslaugos (apsilankymai):
3. Šeimos gydytojas
4. Šeimos gydytojo profilaktinis asmens sveikatos tikrinimas dėl neinfekcinių ligų
5. Vidaus ligų gydytojas
6. Vidaus ligų gydytojo profilaktinis asmens sveikatos tikrinimas dėl neinfekcinių ligų
7. Vaikų ligų gydytojas
4. Vaikų ligų gydytojo profilaktinis asmens sveikatos tikrinimas dėl neinfekcinių ligų
9. Gydytojas akušeris-ginekologas
10. Gydytojas chirurgas
11. Europos Sąjungos apdraustųjų apsilankymas pas šeimos gydytoją dėl PAASP paslaugų
12. Prisirašiusio prie pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau –PAASPĮ) gyventojo aptarnavimas šios PAASPĮ nedarbo metu kitoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje (toliau – ASPĮ) (įstaigos atsiskaito tarpusavyje)
13. PAASP paslaugos, suteiktos namuose apdraustiesiems, prisirašiusiems kitoje ASPĮ (įstaigos atsiskaito tarpusavyje)
14. Bendrosios praktikos slaugytojas
15. Bendruomenės slaugytojas
16. 01 01 02 Pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiū-rą vykdančių gydytojų, slaugytojų ir akušerių papildomai teikiamos skatinamosios paslaugos
17. Asmenų, priskiriamų rizikos grupei, skiepijimas gripo vakcina: gydytojo paslauga
18. Asmenų, priskiriamų rizikos grupei, skiepijimas gripo vakcina: slaugytojo paslauga
19. Greitojo A grupės beta hemolizinio streptokoko antigeno nustatymo testo atlikimas 2-7 metų vaikams, susirgusiems viršutinėmis kvėpavimo takų infekcinėmis ligomis
20. Kraujo krešumo sistemos būklės įvertinimo paslauga
21. Bandinio protrombino aktyvumui nustatyti paėmimas ir rezultatų įvertinimas
22. Protrombino laiko (INR) nustatymas
23. Glikolizinto hemoglobino nustatymo paslauga
24. Glikolizinto hemoglobino nustatymas vienkanaliu automatiniu analizatoriumi (įskaitant kraujo paėmimą), kai atlikto tyrimo rezultato reikšmė yra 7 procentai arba mažesnė
25. Glikolizinto hemoglobino nustatymas vienkanaliu automatiniu analizatoriumi (įskaitant kraujo paėmimą), kai atlikto tyrimo rezultato reikšmė yra didesnė nei 7 procentai
26. Glikolizinto hemoglobino nustatymas daugiakanaliu analizatoriumi (įskaitant kraujo paėmimą), kai atlikto tyrimo rezultato reikšmė yra 7 procentai arba mažesnė
27. Glikolizinto hemoglobino nustatymas daugiakanaliu analizatoriumi (įskaitant kraujo paėmimą), kai atlikto tyrimo rezultato reikšmė yra didesnė nei 7 procentai
28. Ankstyvoji piktybinių navikų diagnostika
29. Fiziologinio nėštumo priežiūra
30. Fiziologinio nėštumo priežiūra: 1 ir 2 gydytojo vizitai (mokama už kiekvieną vizitą)
31. Fiziologinio nėštumo priežiūra: 1 ir 2 akušerio vizitai (mokama už kiekvieną vizitą)
32. Fiziologinio nėštumo priežiūra: 3-6 gydytojo vizitai (mokama už kiekvieną vizitą)
33. Fiziologinio nėštumo priežiūra: 3- 6 akušerio vizitai (mokama už kiekvieną vizitą)
34. Fiziologinio nėštumo priežiūra: 7 gydytojo vizitas
35. Fiziologinio nėštumo priežiūra: 7 akušerio vizitas
36. Nėščiosios kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh (D) priklausomybės faktoriaus nustatymas
37. Nėščiosios rezus Rh antikūnių nustatymas netiesioginiu Kumbso metodu, kai moters Rh neigiama, o vyro Rh teigiama kraujo grupė.
38. Nėščiosios kraujo tyrimas dėl sifilio (RPR)
39. Nėščiosios kraujo tyrimas dėl ŽIV antikūnių
40. Nėščiosios šlapimo pasėlio tyrimas besimptomei bakteriurijai nustatyti
41. Nėščiosios šlapimo pasėlio tyrimas besimptomei bakteriurijai nustatyti ir antobiotikogramos atlikimas
42. Asmenų, kuriems taikomas pakaitinis palaikomasis gydymas metadonu ar buprenorfinu, kraujo tyrimai
43. Asmenų, kuriems taikomas pakaitinis palaikomasis gydymas metadonu ar buprenorfinu, RPR testas
44. Asmenų, kuriems taikomas pakaitinis palaikomasis gydymas metadonu ar buprenorfinu, TPHA testas (jei RPR testas neigiamas)
45. Asmenų, kuriems taikomas pakaitinis palaikomasis gydymas metadonu ar buprenorfinu, ŽIV serologinis antikūnių testas (testas neatliekamas, jei pacientui buvo diagnozuota ŽIV liga)
46. Asmenų, kuriems taikomas pakaitinis palaikomasis gydymas metadonu ar buprenorfinu, anti–HCV testas (testas neatliekamas, jei pacientui buvo nustatytas teigiamas anti-HCV testas)
47. Vaikų iki 1 metų sveikatos priežiūra
48. Naujagimių priežiūra mieste (1 ir 2 gydytojo vizitai, mokama už kiekvieną vizitą)
49. Naujagimių priežiūra kaime (1 ir 2 gydytojo vizitai, mokama už kiekvieną vizitą)
50. Naujagimių priežiūra mieste (1-4 slaugytojo ar akušerio vizitai, mokama už kiekvieną vizitą)
51. Naujagimių priežiūra kaime (1-4 slaugytojo ar akušerio vizitai, mokama už kiekvieną vizitą)
52. 1-6 mėn. vaikų priežiūra (3-8 gydytojo vizitai, mokama už kiekvieną vizitą)
53. 1-6 mėn. vaikų priežiūra (5-10 slaugytojos vizitai, mokama už kiekvieną vizitą)
54. 6-12 mėn. vaikų priežiūra (9-10 gydytojo vizitai, mokama už kiekvieną vizitą)
55. 6-12 mėn. vaikų priežiūra (11-12 slaugytojos vizitai, mokama už kiekvieną vizitą)
56. Neįgaliųjų sveikatos priežiūra
57. Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: gydytojo vizitas į namus (mieste)
58. Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: gydytojo vizitas į namus (kaime)
59. Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: slaugytojo vizitas į namus (mieste)
60. Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: slaugytojo vizitas į namus (kaime)
61. Vaikų imunoprofilaktika
62. Vaikų imunoprofilaktika: gydytojo paslauga
63. Vaikų imunoprofilaktika: slaugytojos paslauga
64. Tuberkulino mėginio (Mantu mėginio) atlikimas 7 metų vaikams ir rizikos grupių vaikams
65. Moksleivių paruošimas mokyklai
66. Moksleivių paruošimas mokyklai: gydytojo paslauga
67. Moksleivių paruošimas mokyklai: slaugytojos paslauga
68. Moksleivių paruošimas mokyklai: gydytojo odontologo paslauga
69. Moksleivių paruošimas mokyklai: odontologo padėjėjo paslauga
70. Slaugos personalo procedūros namuose
71. Slaugos personalo procedūros namuose: kraujo paėmimas tirti (mieste)
72. Slaugos personalo procedūros namuose: kraujo paėmimas tirti (kaime)
73. Slaugos personalo procedūros namuose: pragulų priežiūra (mieste)
74. Slaugos personalo procedūros namuose: pragulų priežiūra (kaime)
75. Slaugos personalo procedūros namuose: lašelinės infuzijos (mieste)
76. Slaugos personalo procedūros namuose: lašelinės infuzijos (kaime)
77. Būtinosios medicinos pagalbos teikimas:
78. Būtinosios medicinos pagalbos teikimas draudžiamiesiems, neįrašytiems į pirminės ASPĮ02 aptarnaujamų gyventojų sąrašą (pagal Šeimos gydytojo medicinos normą)
79. 05 06 01 Būtinosios medicinos pagalbos teikimas Europos Sąjungos šalių apdraustiesiems valstybiniu sveikatos draudimu (pagal Šeimos gydytojo medicinos normą)
80. 01 01 02 Kraujo tyrimai, atliekami prieš planinę operaciją
81. Kraujo tyrimas, atliekamas prieš planinę operaciją – protrombino laiko (SPA) ir tarptautinio normalizacijos santykio (INR) nustatymas
82. Kraujo tyrimas, atliekamas prieš planinę operaciją- aktyvinto dalinio tromboplastino laiko (ADTL) nustatymas
83. Kraujo tyrimas, atliekamas prieš planinę operaciją – kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh (D) priklausomybės faktoriaus nustatymas
84. Pirminės odontologinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos
85. Gydytojas odontologas
86. Odontologo, teikiančio pirminės ASP paslaugas, profilaktinis tikrinimas (vaikams)
87. Odontologo, teikiančio pirminės ASP paslaugas, profilaktinis tikrinimas (suaugusiesiems)
88. Būtinosios medicinos pagalbos teikimas
89. 01 01 02 Būtinosios odontologinės pagalbos teikimas draudžiamiesiems iki 18 m., neįrašytiems į pirminės ASPĮ aptarnaujamų gyventojų sąrašą (pagal Gydytojo odontologo medicinos normą)
90. 05 06 01 Būtinosios odontologinės pagalbos teikimas asmenims iki 18 m., pateikusiems Europos sveikatos draudimo kortelę ar ją pakeičiantį sertifikatą (pagal Gydytojo odontologo medicinos normą)
91. 01 03 SLAUGOS PASLAUGOS
92. 01 03 02 Slaugos paslaugos namuose. Bendrosios praktikos slaugytojų, bendruomenės slaugytojų, psichikos slaugytojų, slaugytojų padėjėjų paslaugos (apsilankymai)
93. Slaugos procedūros (gydytojui paskyrus)
94. Odos, pragulų ir žaizdų priežiūra (gydytojui paskyrus)
95. Savarankiškos slaugytojo paslaugos
96. Gleivių išsiurbimo paslauga
97. 01 03 03 Ambulatorinės paliatyviosios pagalbos paslaugos
98. Suaugusiųjų paliatyvioji pagalba, ambulatorinėmis sąlygomis teikiama specialistų komandos ASPĮ
99. Vaikų paliatyvioji pagalba, ambulatorinėmis sąlygomis teikiama specialistų komandos ASPĮ
100. Suaugusiųjų paliatyvioji pagalba, teikiama specialistų komandai vykstant į ligonio namus
101. Vaikų paliatyvioji pagalba, teikiama specialistų komandai vykstant į ligonio namus
102. Suaugusiųjų paliatyvioji pagalba, gydytojo teikiama ligonio namuose
103. Suaugusiųjų paliatyvioji pagalba, slaugytojo teikiama ligonio namuose
104. Suaugusiųjų paliatyvioji pagalba, socialinio darbuotojo teikiama ligonio namuose
105. Vaikų paliatyvioji pagalba, gydytojo teikiama ligonio namuose
106. Vaikų paliatyvioji pagalba, slaugytojo teikiama ligonio namuose
107. Vaikų paliatyvioji pagalba, socialinio darbuotojo teikiama ligonio namuose
108. 5 SVEIKATOS PROGRAMŲ PASLAUGOS
109. 05 01 Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programos paslaugos
110. Gimdos kaklelio citologinio tepinėlio paėmimas ir rezultatų įvertinimas
111. Informavimo dėl gimdos kaklelio piktybinių navikų profilaktikos teikimo paslauga
112. 05 02 Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio programos paslaugos
113. Informavimas dėl krūties piktybinių navikų profilaktikos ir siuntimas atlikti mamografiją
114. 05 03 Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programa
115. Informavimo apie didelę širdies ir kraujagyslių ligų tikimybę, šios tikimybės įvertinimo, pirminės prevencijos priemonių plano sudarymo ar siuntimo išsamiai įvertinti širdies ir kraujagyslių ligų tikimybę paslauga
116. 05 04 Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos paslaugos
117. Informavimo apie ankstyvąją priešinės liaukos vėžio diagnostiką ir prostatos specifinio antigeno (PSA) nustatymo paslauga:
118. kai PSA kiekis yra mažesnis 3ng/ml
119. kai PSA kiekis yra 3ng/ml ir didesnis
120. 05 05 Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programos paslaugos
121. Informavimas apie storosios žarnos vėžio ankstyvąją diagnostiką ir iFOBT rezultatų įvertinimas – nustatyta iFOBT neigiamas (-)
122. Informavimas apie storosios žarnos vėžio ankstyvąją diagnostiką ir iFOBT rezultatų įvertinimas – nustatyta iFOBT teigiamas (+)
123. Paciento siuntimas pas gydytoją specialistą atlikti kolonoskopiją
124. 05 11 Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis paslaugos
125. 4 dantų dengimas silantais
126. 3 dantų dengimas silantais
127. 2 dantų dengimas silantais
128. 1 danties dengimas silantais
129. 05 10 DANTŲ PROTEZAVIMO PASLAUGOS
130. Asmenų, kuriems sukako senatvės pensijos amžius, dantų protezavimo paslaugos
131. Asmenų, pripažintų nedarbingais arba iš dalies darbingais, dantų protezavimo paslaugos
132. Vaikų dantų protezavimo paslaugos

Pastabos:

Pirminės odontologinės priežiūros ( žr. LR SAM 2008-05-23 įsak. Nr. V-483 “Dėl pirminės odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugų, kompensuojamų iš PSDF lėšų, masto (sudėties) patvirtinimo”) paslaugos vaikams iki 18 metų ir vyresniems, besimokantiems dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, bet ne ilgiau iki jiems sukanka 24 metai, ir socialiai remtiniems asmenims, kai jie pateikia gyvenamosios vietos savivaldybės socialinės paramos skyriaus atitinkamą pažymą, yra nemokamos.

Esame įsteigę Psichikos sveikatos centrą, todėl pas mus prisiregistravę pacientai gali kreiptis ir dėl pirminių ambulatorinių psichikos sveikatos priežiūros paslaugų