Vaikų krūminių dantų silantavimas

UAB Biržų šeimos gydytojų centre  vaikų krūminių dantų silantavimo paslauga teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 16 d. Įsakymu  Nr. V-713 „Dėl vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis ir išlaidų kompensavimo iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkos aprašo bei vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis paslaugų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“ (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.262507/asr).

Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis  paslauga yra teikiama ir jų išlaidos kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto (toliau – PSDF) vaikams nuo pirmojo nuolatinio krūminio danties išdygimo iki 14 metų.